Inhoud Beeld

Privacybeleid

Met ingang van 07/03/2022.

Wij weten dat het delen van uw persoonlijke informatie met ons gebaseerd is op vertrouwen. Wij nemen dit zeer ernstig en verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Lees de volgende verklaring zorgvuldig door om meer te weten te komen over ons privacybeleid.

Onze diensten zijn eigendom van en worden beheerd door vieux-mas. Door het bekijken van onze website, hetzij op een computer, telefoon, tablet of vergelijkbaar apparaat (allemaal aangeduid als een "Apparaat"), aanvaardt u de hieronder beschreven praktijken.

1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van al uw persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden. Wij zorgen voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de risico's en de waarschijnlijkheid daarvan.

Aangezien geen enkele veiligheidsmaatregel onfeilbaar is, kunnen wij echter geen absolute veiligheid voor uw persoonsgegevens garanderen.

2. Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

2.1 Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Wanneer u op de Site surft, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners. Deze derden verlenen namens ons en in onze naam een dienst om de goede werking van de Dienst mogelijk te maken.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie.

Behalve wanneer een derde u vraagt om een privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden die specifiek voor die derde gelden, hebben derde bedrijven die uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de verlening van onze Diensten.

Wij zullen nooit, zonder uw voorafgaande toestemming, uw persoonlijke gegevens delen met derde bedrijven voor marketing en/of commerciële doeleinden.

2.2 Delen met autoriteiten

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten wanneer de bekendmaking noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die inbreuk maakt op onze rechten, een andere gebruiker of een derde partij. Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken en kunnen daartegen geen bezwaar maken.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt in overeenstemming met het gebruik dat in dit beleid is uiteengezet en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
nl_NL_formalNL