Inhoud Beeld

COVID-19 info

Dit jaar past het park van Vieux-Mas zich aan om de opvangvoorwaarden en de sanitaire maatregelen met elkaar in overeenstemming te brengen.

Volgens de aankondigingen van de regering en de richtlijnen die de prefectuur de laatste uren heeft doorgegeven, is het vaccinatiepaspoort (voor personen ouder dan 17 jaar) verplicht om toegang te krijgen tot het park: ofwel een volledig vaccinatieschema, ofwel een bewijs van een negatieve test (PCR of antigenisch) van minder dan 72 uur oud, ofwel een bewijs van een positieve test (PCR of antigenisch) waaruit blijkt dat de COVID van meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden oud is teruggevonden. Zelftests onder 72 uur worden aanvaard onder toezicht van een gezondheidswerker en vergezeld van een geldig certificaat.

De het dragen van een masker is verplicht in de gebouwen en op de attracties.

Van hydroalcoholische gel is beschikbaar in het hele park. Je moet je handen desinfecteren voordat je een ritje maakt! Alle contactoppervlakken worden zo vaak mogelijk gedesinfecteerd.

De respect voor fysieke afstand wordt georganiseerdHet project omvat ook de invoering van een reisrichting in de werkplaatsen van de ambachtslieden en in de winkel.

De fysieke afstand moet worden gerespecteerd.

Respect voor de richting van het bezoek in de gebouwen.

Masker aanbevolen voor kinderen vanaf 6 jaar, verplicht voor kinderen vanaf 11 jaar in gebouwen en op attracties.

In verband met de huidige gezondheidssituatie en de veranderende overheidsbesluiten nodigen wij u uit om regelmatig onze website of onze Facebook.

Wij blijven tot uw beschikking voor al uw vragen.

nl_NL_formalNL